Vị trí đang ở

ホーム > 区役所 > 長田区 > vietnamese (ベトナム語)

vietnamese (ベトナム語)

Main content starts here.

Trang thông tin đa ngôn ngữ(多言語情報ページ)

PHƯƠNG CHÂM PHÁT TRIỂN 2021-2025 QUẬN NAGATA(長田区方針2021-2025)

Chúng tôi, những người đang công tác tại cơ quan hành chính Nagata, muốn được cùng với toàn thể người dân chung tay xây dựng “một Nagata xứng đáng để gìn giữ cho thế hệ sau”.
(長田区は「未来に残したい長田のカタチ」を区民のみなさんとともに描いています。)

Contact Information

Kobe City

6-5-1 Kano-Cho Chuo-Ku Kobe 650-8570 JAPAN

Tel : +81-78-331-8181